Zagadki o deszcz, burze, grad

Ni to kasza, ni to groch,
spada z nieba, że aż strach.
Skacze, tańczy, w szyby dzwoni,
jedna kulka drugą goni.

: grad

Kiedy błyska, kiedy ulewa,
kiedy wicher łamie drzewa,
to już znak, że idzie duża,
wielka, groźna, straszna...

: burza