Zagadki - narzędzia

Na polu dzwoni
w żniwiarza dłoni.

: kosa