Zagadki - urządzenia

Stoję przy torze
mam jedno ramię
gdy je opuszczę
to pociąg stanie.

: semafor