Przysłowia o wiośnie

W marcu gdy kto siać nie zaczyna - dobra swego zapomina.

W marcu jak w garncu.

Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.

W marcu - gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada.

Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.

Marzec: czy słoneczny, czy płaczliwy - listopada obraz żywy.