Rysujemy przyrodę Jak rysować krok po kroku palmy.